Aanvullende regels fruitbomen en onderstammen

Voor fruitbomen en onderstammen gelden de volgende aanvullende regels:

1. Een ontheffingsaanvraag voor fruitbomen of onderstammen dient vóór 1 juli in het voorafgaande jaar te zijn ingediend

2. Regeling voor het bestellen van fruitbomen voor de appel- en perenteelt 
SKAL neemt ontheffingsaanvragen voor fruitbomen voor de appel- en perenteelt alleen in behandeling als aangetoond kan worden dat deze vóór 1 juli voorafgaand aan het jaar dat deze geplant gaan worden, zijn besteld en niet leverbaar zijn. Lees verder…

3. Regeling voor het bestellen van onderstammen voor de  appel- en perenteelt
Telers van biologische appel- en perenbomen zijn verplicht om hun onderstammen vóór 1 juli te bestellen. Dit betekent dat ze bij het aanvragen van een ontheffing schriftelijk moeten kunnen aantonen dat ze tijdig, vóór 1 juli, biologische onderstammen besteld hebben maar dat deze niet geleverd kunnen worden. Deze bestelling moet gedaan zijn bij een biologisch gecertificeerde producent of handelaar in onderstammen.
Bij bestellingen ná 1 juli is geen uitzondering meer mogelijk voor het gebruik van gangbaar plantmateriaal tenzij er sprake is van de volgende situatie:
* De vruchtbomenteler heeft ná 1 juli een bestelling ontvangen voor bomen met een type onderstam dat nog niet biologisch beschikbaar is.

4. Lijst met gelijkwaardige alternatieven
Voor het beoordelen van de ontheffing aanvragen voor vruchtbomen en onderstammen is er een lijst met gelijkwaardige alternatieven samengesteld.  Dit betekent dat er (door de expertgroep) eerst gekeken wordt of er een gelijkwaardig alternatief is voor het ras waarvoor u een ontheffing wilt aanvragen. Indien een alternatief wel biologisch beschikbaar is, moet u dit ras gebruiken en wordt geen ontheffing verleend.