Biodatabase

Database voor biologisch uitgangsmateriaal

In de biologische teelt wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologisch uitgangsmateriaal. Daarnaast is er de wettelijke verplichting om biologisch uitgangsmateriaal te gebruiken als er voldoende uitgangsmateriaal beschikbaar is.

Naktuinbouw houdt op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de beschikbaarheid bij van biologisch uitgangsmateriaal. Op de Biodatabase staan per gewas de beschikbare rassen vermeld en bij welke leverancier dit materiaal verkregen kan worden.

Biologisch uitgangsmateriaal is verdeeld  in 3 categorieën. Deze staan in de Nationale Annex en noemen we  categorie 1, 2 en 3.

  • Categorie 1: biologisch uitgangsmateriaal is verplicht.
  • Categorie 2: biologisch uitgangsmateriaal verplicht indien het ras beschikbaar is. Indien het ras niet beschikbaar is, kan er via Skal een  ontheffing worden aangevraagd voor gangbaar uitgangsmateriaal.
  • Categorie 3: biologisch uitgangsmateriaal is niet verplicht.

In de biodatabase staat vermeld in welke categorie het (sub)gewas is ingedeeld.

Leveranciers die biologisch uitgangsmateriaal beschikbaar hebben, maken dit zelf aan Naktuinbouw bekend. Deze bedrijven zijn ook zelf verantwoordelijk om de wijzigingen in de beschikbaarheid aan Naktuinbouw door te geven.