Uitzonderingsregel bij een nieuw fysio van Bremia in sla

Inleiding
Bremia is een schimmelziekte in slagewassen die een oogst volledig kan bederven. De resistentie tegen deze ziekte die in moderne slarassen aanwezig is, is niet duurzaam. De schimmel past zich snel aan en ontwikkelt nieuwe zogenaamde fysio’s waarmee de resistentie keer op keer doorbroken wordt. Zodra er een nieuw fysio ontdekt is ontwikkelen zaadbedrijven razendsnel nieuwe rassen die (tijdelijk) resistent zijn tegen dit fysio.
Voor biologische telers is het van groot belang dat zij over de rassen kunnen beschikken met de nieuwste (of hoogste) Bremia-resistentie, ook als daar nog geen biologisch zaad voor beschikbaar is. Daarom is bij het plaatsen van sla op de Annex de volgende regeling afgesproken

De regeling
Indien er slarassen op de markt komen met een nieuwe (hogere) resistentie tegen Bremia en van deze rassen is nog geen biologisch zaad beschikbaar, dan kan voor deze rassen onder voorwaarden ontheffing worden verleend.

De voorwaarde is dat de beoordeling van de noodzaak en de beschikbaarheid van rassen met een hogere Bremia-resistentie door minimaal twee experts van slaveredelingsbedrijven bevestigd is. Hiervoor zullen Rijk Zwaan en Vitalis benaderd worden.

Toepassing en interpretatie
Het is tot nu toe nog niet nodig gebleken om deze regeling toe te passen. Het feit dat de regeling er is heeft er wel voor gezorgd dat de expertgroep geadviseerd heeft om meerdere subgewassen van sla op de Annex te plaatsen.

Mocht u van mening zijn dat deze uitzonderingsregel moet worden toegepast stuur dan een mail naar raaijmakers@bionext.nl o.v.v. Bremia in sla.