Plantui rood terug naar categorie 2

20 maart 2017

Het aanbod plantui-rood blijkt dit jaar niet toereikend te zijn. Het ministerie van EZ heeft daarom toestemming gegeven om plantui-rood van de Nationale Annex (categorie 1) terug te plaatsen naar categorie 2. Dit betekent dat er een ontheffingsaanvraag nodig is voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.