Pepermunt terug naar categorie 2

Het aanbod Pepermunt (zaad) blijkt dit jaar niet toereikend te zijn. Het ministerie van EZ  heeft daarom toestemming gegeven om Pepermunt van de Nationale Annex (categorie 1) terug te plaatsen naar categorie 2.

Dit betekent dat er een ontheffingsaanvraag nodig is voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.