Winterrogge terug naar categorie 2

19 oktober 2018

Het aanbod Winterrogge blijkt dit jaar niet toereikend te zijn. Het ministerie van EZ  heeft daarom toestemming gegeven om Winterrogge van de Nationale Annex (categorie 1) terug te plaatsen naar categorie 2.

Dit betekent dat er een ontheffingsaanvraag nodig is voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.