Annex landbouwgewassen (alle teelten)

Geldig vanaf 1-1-2017

Categorie 1
Nationale Annex
(geen ontheffing mogelijk voor gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal)

Categorie 2
(ontheffingsaanvraag nodig indien gangbaar uitgangsmateriaal gebruikt wordt)

Categorie 3
(algemene ontheffing voor gangbaar uitgangsmateriaal)

Aardappel:
tafel-vroeg
tafel-midden/laat-
     alle categorieën
frites/verwerking-
     alle categorieën

Granen:
Spelt 
Wintertarwe
Wintertriticale
Zomergerst
Zomertarwe

Groenbemesters:
Alexandrijnse klaver
Bladrammenas
Gele mosterd
Japanse haver
Perzische klaver
Zomerwikke

Grassen:
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Timothee gras

Voedergewassen:
Luzerne
Maïs (snij-en korrel)
Rode klaver
Witte klaver

Mengsels:
Alle mengsels met gewassen van categorie 1 en  met gewassen  van categorie 2 waarvan de  rassen biologisch beschikbaar zijn.

Granen:
Boekweit

Haver
Winterrogge

Groenbemesters:
Bladkool
Bladrogge
Incarnaat klaver
Phacelia1

Grassen:
Beemdlangbloem
Rietzwenkgras
Kropaar
Westerwolds raaigras

Voedergewassen:
Lupine
Suikerbieten
Veldbonen
Wintererwten
Zomererwten

Granen:
Durumtarwe
Wintergerst
Zomertriticale
Zomerrogge
Sorghum2

Groenbemesters:
Ethiopische mosterd
Gingelikruid
Serradelle2

Grassen:
Festulolium
Gekruist raaigras
Hardzwenkgras
Roodzwenkgras
Veldbeemdgras

Voedergewassen:
Esparcette
Soja
Voederbieten
Winterwikke
Zonnebloem

Overige gewassen:
Bloemenmengsels voor
    akkerranden
Wilde Cichorei
Deder (huttentut)
Duizendblad
Hennep
Koolzaad
(Moeras)rolklaver
Ondergrondse klaver Paardenbloem
Smalle weegbree
Squarrosum klaver
Vlas
Wondklaver
Honingklaver2
Daikon (tillage radish)2

1 Deze gewassen gaan van categorie 3 naar categorie 2 omdat er aanbod is gekomen.

2 Dit zijn nieuwe (sub)gewassen

 Voor meer informatie over de Annex kunt u contact opnemen met Bionext.