Suikermais / Zea mays L. convar. saccharata Koern


  • Suikermais - Industrie

    Dit is een categorie 3 (sub)gewas. Voor dit gewas geldt een algemene ontheffing, er behoeft geen ontheffing te worden aangevraagd voor de teelt van gangbaar uitgangsmateriaal.

  • Suikermais - Vers

    Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen.

    Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *