Esparcette/Steenklaver / Onobrychis viciifolia Scop.

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen.

Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *