Bernagie / Borago officinalis L


  • Bernagie - Industrie

    Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen.

    Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *
  • Bernagie - Verse markt

    Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.

    Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *