Annex landbouwgewassen (alle teelten)

Geldig vanaf 1-1-2018

Categorie 1
Nationale Annex
(geen ontheffing mogelijk voor gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal)

Categorie 2
(ontheffingsaanvraag nodig indien gangbaar uitgangsmateriaal gebruikt wordt)

Categorie 3
(algemene ontheffing voor gangbaar uitgangsmateriaal)

Aardappel:
Tafel-vroeg
Tafel-midden/laat-
     alle categorieën
Frites/verwerking -
    midden/laat - geel en lichtgeel

Granen:
Haver1
Spelt 
Wintertarwe
Wintertriticale
Zomertarwe

Groenbemesters:
Alexandrijnse klaver
Bladrammenas
Gele mosterd
Perzische klaver
Zomerwikke

Grassen:
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Rietzwenkgras1
Timothee gras

Voedergewassen:
Luzerne
Maïs (snij-en korrel)
Rode klaver
Suikerbieten1
Witte klaver

Mengsels:
Alle mengsels met gewassen van categorie 1 en  met gewassen  van categorie 2 waarvan de  rassen biologisch beschikbaar zijn.

Aardappel:
Frites/Verwerking -
       midden/laat - wit2 

Granen:
Boekweit
Winterrogge
Zomergerst2

Groenbemesters:
Bladkool
Bladrogge
Incarnaat klaver
Japanse haver
Phacelia

Grassen:
Beemdlangbloem
Kropaar
Westerwolds raaigras

Voedergewassen:
Esparcette/Steenklaver2
Lupine - blauw
Veldbonen
Wintererwten
Zomererwten
Zonnebloem2

Granen:
Durumtarwe
Wintergerst
Zomertriticale
Zomerrogge
Sorghum

Groenbemesters:
Ethiopische mosterd
Gingelikruid
Malva4
Serradelle

Grassen:
Festulolium
Gekruist raaigras
Hardzwenkgras
Roodzwenkgras
Veldbeemdgras

Voedergewassen:
Lupine - geel en wit4
Soja
Voederbieten
Winterwikke
 

Overige gewassen:
Bloemenmengsels voor
    akkerranden
Wilde Cichorei
Deder (huttentut)
Duizendblad
Hennep
Koolzaad
(Moeras)rolklaver
Ondergrondse klaver Paardenbloem
Smalle weegbree
Squarrosum klaver
Vlas
Wondklaver
Honingklaver
Daikon (tillage radish)

1 Deze gewassen zijn van categorie 2 naar categorie 1 gegaan in 2018 omdat het aanbod is toegenomen of voldoende bleek te zijn.
2 Deze (sub)gewassen zijn van categorie 1 teruggeplaatst naar categorie 2 in 2018 omdat het aanbod afgenomen of onvoldoende bleek.
3 Deze gewassen zijn van categorie 3 in 2018 naar categorie 2 gegaan omdat er aanbod is.
4  Dit zijn nieuwe (sub)gewassen

 Voor meer informatie over de Annex kunt u contact opnemen met Bionext.